HEM

Frihet är kunskapen om dess gränser

 

HEJ

NÅGRA ORD OM OSS

 

Qorientation utvecklar IT-system för underhåll av fastighetsgränser i fältmiljö.

 

Med fokus på kvalitet och noggrannhet har Qorientation i samverkan med Sokigo utvecklat Sokigos KartSmartapp med gränskontroll. Till-sammans med den högkvalitativa GPS-utrustningen SatLab SLC och korrektioner från Lantmäteriets SWEPOS-system erhålls en GPS-noggrannhet ner till 1 centimeter. Fälttester har visat hög GPS-noggrannhet även i skogligt besvärliga miljöer.

Qorientation

Backa 26

686 97 LYSVIK

TEL: 070-634 68 68

MAIL: agne.larsson@telia.com

ETT STEG NÄRMARE SANNINGEN