GRÄNSLINJER

GRÄNSLINJEHISTORIA

Under hela utvecklingsfasen har Lantmäteriet lokalt och centralt varit tillmötesgående och gett goda råd. Underlagen till denna sida har vi fått från Lars-Gunnar Johnsson i Torsby, vilket vi tackar för.

Qorientation

Backa 26

686 97 LYSVIK

TEL: 070-634 68 68

MAIL: agne.larsson@telia.com

ETT STEG NÄRMARE SANNINGEN