HISTORIK

HISTORIK

Med grundidén att ta fram en app för att ge stöd vid upprättande av gränslinjer i skogen påbörjades starta eget-aktiviteter under hösten 2014. Värdefullt stöd i den processen var representanter från Almi och Redpoodle Systems. Redan från början fanns insikten att en utveckling endast var möjlig genom en partnersamverkan.

 

Under våren 2015 togs de första kontakterna med Sokigo (dåvarande Cartesia) och efter genomförda undersökningar av olika GPS-utrustningar, togs beslutet att genomföra Proof of Concept-projektet

”GPS-korrigering Smartphone” under hösten 2015. Den enskilda firman Qorientation registrerades som bolag under oktober 2015. Värdefulla ekonomiska bidrag till projektet inför bolags uppstart erhölls då från Almi, Paper Province och Future Position X.

 

Efter utvärdering av genomfört GPS-testprojekt och avstämning med tilltänkta kunder under vintern 2016, gjordes valet att satsa på GPS-utrustning med den bästa korrigeringsmetoden; nätverks-RTK.

I maj 2016 tecknades ett samarbetsavtal mellan Sokigo och Qorientation. Samtidigt påbörjades projektet ”Mobilapp Gränskontroll” där målet var att vidareutveckla Sokigos KartSmartapp med nya vyer, koppling till avancerad GPS-utrustning och flexibla korrigeringsmöjligheter från Lantmäteriets SWEPOS-tjänster. Viktiga finansiärer och långivare under detta projekt var Almi, Paper Province och Future Position X, Länsstyrelsen i Värmland och Fryksdalens Sparbank.

 

Ett nytt vägval krävdes under projektets genomförande, då tilltänkt leverantör av GPS-utrustning beslöt att avsluta försäljningen av densamma. Under sensommaren 2016 lanserades SatLab SLC vilket blev valet av GPS-utrustning. Detta innebar extra anpassningar med ny teknologi, projektet försenades och tilltänkt lansering under hösten 2016 försköts till 2017.

 

Efter genomfört projekt påbörjades lanseringen av KartSmarts Gränskontrolltillägg med tillhörande utrustning i början av mars 2017.

 

Qorientation

Backa 26

686 97 LYSVIK

TEL: 070-634 68 68

MAIL: agne.larsson@telia.com

ETT STEG NÄRMARE SANNINGEN